Presentatie Ename

De erfenis van Karel de Grote (814-2014):
een verhaal dat nooit eerder verteld is.

De tentoonstelling “De Erfenis van Karel de Grote 814-2014” vertelt voor het eerst het verhaal van de voorbije 2000 jaar vanuit een nieuw perspectief: ze toont hoe de verschillende pogingen tot eenmaking van Europa probeerden een balans te vinden tussen de eenheid die dergelijk politiek project nodig had en de diversiteit van de verschillende etnische bevolkingsgroepen. Indien dit verhaal de huidige bezoeker bekend in de oren klinkt, dan is dat enkel omdat de Europese Unie de uiteindelijke belichaming is van dit streven en omdat de tentoonstelling uitlegt hoe dit alles tot stand kwam. 
De reis begint met een korte presentatie van het Romeinse Keizerrijk om de bezoeker inzicht te verschaffen in het model dat later de grote middeleeuwse keizers zou inspireren. Met zijn administratieve complexiteit en bloeiend cultureel leven vormde het Romeins Keizerrijk het uitgangspunt en de legitimatie voor het bestuurlijk programma van de Karolingische en Ottoonse keizers.De kern van de tentoonstelling brengt het historisch moment in herinnering toen het rijk van Karel de Grote door het Verdrag van Verdun in 843 werd verdeeld onder zijn kleinzonen. Die verdeling betekende het einde van de Karolingische droom van eenmaking en creëerde drie politieke entiteiten: Francia Orientalis (het latere Duitsland), Francia Occidentalis (het latere Frankrijk) en Francia Media (dat vandaag Nederland, België, Luxemburg en delen van Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Slovenië en Kroatië omvat). Er wordt gefocust op het middenrijk, Francia Media, dat op een onverwachte manier op veel gebieden verbonden is met de huidige Europese Unie. Dit tijdelijke middenrijk groepeerde landen zonder gemeenschappelijke etnische of historische identiteit en vormt een mooi voorbeeld van een vroege poging om eenheid te brengen in een verwarrende diversiteit. De verschillende regio’s van het vroegere Francia Media worden in detail voorgesteld aan de hand van geselecteerde iconische objecten en kunstwerken. Het perspectief wordt dan verbreed met de aanpalende gebieden in het zuidoosten en Centraal-Europa (het huidige Slovenië en Kroatië en de Tsjechische en Slovaakse Republieken), die alle interageerden met Francia Media en elkaar beïnvloedden.

De andere tentoonstellingsruimtes tonen historisch gebeurtenissen die plaatsvonden in het geografische gebied van het voormalige Francia Media vanaf de late middeleeuwen tot vandaag. De bezoeker maakt kennis met de ambitieuze dromen van de Bourgondische hertogen, geïllustreerd door de poging tot eenmaking van Karel de Stoute (1433-1477),  en met de verwijzingen van Napoleon naar de Romeinse en Karolingische tradities om zijn keizerlijke passie te legitimeren, verwijzingen die later ook door Hitler en Mussolini werden gebruikt in hun propaganda. Tenslotte wordt speciale aandacht besteed aan het Europees project, dat in feite nog maar eens de droom van eenmaking belichaamt. Tot dusver de meest succesvolle poging … 

Wij nodigen u uit om deze fascinerende reis te maken en de tentoonstelling in het Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename te bezoeken tot 30 november 2014. 


Funding

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.