Finnisage-colloquium

Vrijdag 28 november

Ottoonse Sint-Laurentiuskerk in Ename
 
9:30
Verwelkoming door Jozef Dauwe, gedeputeerde provincie Oost-Vlaanderen
 
9:45
Inleiding door Dirk Callebaut, commissaris van de tentoonstelling 
 ‘De erfenis van Karel de Grote 814-2014’
 
Het grote opzet: biografieën van Europa
 
10:00 

Jan Kolen
Kunnen we biografieën van Europa schrijven?


10:35
Discussie
 
10:55
Koffie / Thee
 
Case studies
 
11:10
Inge Bertels, in samenwerking met Bert De Munck en Herman Van Goethem
Antwerpen, biografie van een stad


11:35
Discussie
 
11:50
Rob van der Laarse 
Wie is eigenaar van het verleden van de Krim? 
Onverenigbaar erfgoed en Oekraïense identiteiten 

 
12:15
Discussie
 
12:30
Lunch
 
14:00
Alessia Contino, G.L.M. Burgers & Renato Sebastiani
Uitdagend Testaccio, Rome: 
gelaagd erfgoed in een veranderende stad

 
14:25
Discussie
 
14:40
Maria Pia  Guermandi 
Imperiituro: oude identiteiten en nieuwe complexiteiten 
voor de opbouw van Europa

 
15:10
Discussie 
 
15:25
Koffie / Thee
 
15:50
Dirk Callebaut
De gelaagdheid van het verleden: de Sint-Laurentiuskerk en de 
“De erfenis van Karel de Grote 814 – 2014” 
 
Rondleiding tentoonstelling
 
18:00
Provinciaal Erfgoedcentrum Ename – Receptie
 

Zaterdag 29 november

16de-eeuws stadhuis van Oudenaarde
 
8.45
Verwelkoming door Marnic Demeulemeester, burgemeester van Oudenaarde 
 
9:00S
Svava Riesto

Biografie van een getransformeerde stedelijke site: de vroegere Carlsberg-brouwerijen

 
9:25
Discussie
 
9:40
Linde Egberts
Uitverkoren erfenissen: 
vroegmiddeleeuws erfgoed in Europese regio’s


10:15
Discussie
 
10:30
Koffie / Thee
 
10:50
Sam Turner
Europa’s landschap als cultureel erfgoed: een langetermijnvisie


11:15
Discussie
 
11:30
Daniel Pletinckx
Het verleden visualiseren om te begrijpen, ontdekken en koesteren

 
11:55
Discussie
 
Slotbeschouwingen
 
12:10
Adrian Olivier
Biografie als invalshoek voor het verleden van Europa

Slotwoord

Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor Cultuur provincie Oost-Vlaanderen
 
Receptie
 
Organisatie Finissage colloquium
 
Inhoudelijk
                
Koos Bosma 
Dirk Callebaut 
Linde Egberts
 
Praktisch
                
Lieselot Vandenbroecke 
Marie-Claire Van der Donckt 
Kim Van Nieuwenhuyze