Catalogus

De erfenis van Karel de Grote 814 - 2014-09-26

28 januari 814. Karel de Grote, een van Europa’s meest opmerkelijke historische figuren, sterft. Eeuwenlang zal Karel de Grote tot de verbeelding blijven spreken. Belangrijke machthebbers inspireren zich tot in de 20ste eeuw op hem en op Karels grote voorbeeld, het Romeinse Rijk.Dit boek brengt het onvertelde verhaal van Karels erfenis. Waarom bleef Europa zolang verdeeld na de opsplitsing van zijn immense rijk in 843? En hoe bleef het verdwenen Karolingische Rijk zo lang zo invloedrijk?

Ruiterstatuette van Karel de Grote/de Kale. Slechts weinig restanten van het originele verguldsel zijn bewaard gebleven tot op heden. Parijs,het Louvre, inventarisnr. OA8260. Fotoarchief Pruisisch Cultuurbezit | RMN - Grand Palais | Jean-Gilles Berizzi.
De ruiter, Karel de Grote of Karel de Kale, heeft zijn gelijkmatig kortgeknipte haar over het voorhoofd gekamd, op het hoofd draagt hij een met stenen bezette kroon met vier palmetvormige uiteinden. De mantel wordt op de rechterschouder vastgehouden met een kledingspeld. Parijs, het Louvre, inventarisnr. OA8260. Fotoarchief Pruisisch Cultuurbezit | RMN - Grand Palais | Jean-Gilles Berizzi.

U leert Francia Media kennen, het in het geheugen verdrongen Middenrijk dat na 844 de Noordzee met de Middellandse Zee verbond, de slagader van Europa. Uit dit gebied stammen de latere vaders van de Europese gedachte, hier vestigen zich de huidige Europese machtscentra.


Huldiging, fol. 23v De afbeelding van de schenker in het Evangelieboek van Otto III neemt twee tegenoverliggende bladzijden in. Op het linkergedeelte naderen vier vrouwen op blote voeten en met gebogen hoofden de tronende heerser op de rechterzijde. De bijschriften identificeren hen — volgens de antieke beeldspraak— als personificaties van geografische eenheden. De provincies van het rijk brengen geschenken: Germania een hoorn des overvloeds met edelstenen, Gallia een palmtak en Roma een schaal met edelstenen. Sclavinia, die een gouden wereldbol draagt, symboliseert de onderwerping van een vreemde heerser wiens gebieden echter geen deel uitmaakten van het Ottoonse Rijk.

Dit rijk geïllustreerde boek is geschreven door specialisten die u laten kennismaken met het gebruik en misbruik van het verleden, de macht van de cultuur, de verdelende en verenigende krachten in Europa en de betekenis van grenzen. Bijzonder actuele thema’s met een verleden.

Reconstructie van het architecturaal complex in Crkvina (Biskupija), MHAS.
Vergulde sporen uit de sarcofaag, MHAS (foto: Z. Alajbeg).

Zogenaamde sarcofaag van Borna, Sint-Mariakerk, Crkvina bij Biskupija, 9de eeuw, kalksteen, 224 x 82 x 45 cm, MHAS (foto: Z. Alajbeg).


Na zijn keizerskroning in 1804 bracht Napoleon een bezoek aan Aken. Prent naar Henri-Paul Motte, Napoleon bij de troon van Napoleon, 1898. Privébezit.
Herdenkingsbord 843 – 1943. Op de binnenkant staat de statuette van Karel de Grote of zijn kleinzoon Karel de Kale. Op de buitenkant wordt verwezen naar het Verdrag van Verdun: “In 1943 verdedigt Adolf Hitler
in samenwerking met alle volkeren uit Europa het keizerrijk van Karel de Grote, verdeeld door zijn kleinzonen in 843”. Copyright Musée de l’Armée. Dist. RMN-Grabnd Palais/ Emile Cambier/Tony Querec

“De erfenis van Karel de Grote 814-2014” hoort bij de gelijknamige tentoonstelling in het Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename. Het is een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van het EU-project “Cradles of European Culture”, mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Europese Commissie en de sponsoring van de heer Horst van Cuyck.


Dirk Callebaut & Horst van Cuyck (eds), De erfenis van Karel de Grote 814 – 2014, 2014, Lannoo, 414 p.


Funding


This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein